Drone

Drone er et fantastisk verktøy for å fremheve boligens beliggenhet på en oversiktlig måte.
Det er derfor et kraftig virkemiddel i markedsføringen.

 

 

Når gir drone størst verdi?

  • Drone viser nærmiljøets kvaliteter som for eksempel strender, skoler, idrettsanlegg og lignende.
  • Boliger med unik beliggenhet, som for eksempel strandeiendommer, og steder med utsikt, er godt egnet for å vise boligens verdi fra luften.
  • Dette gjelder også for boligeiendommer som ligger i “andre rekke”, der kort avstand til for eksempel sjø ikke vil vises på vanlig boligfoto.

Hva kan bestilles fra inviso

Dronebilder

Pakke med 3 bilder

1. Hovedbilde som viser hus / eiendommen
2. Oversiktsbilde av eiendommen
3. Områdebilde

Dronefilm

15 sekunders film
30 sekunders film

For customized bestilling – kontakt Kundesenteret.

Velg en dronefotograf med godkjent lisens fra luftfartstilsynet

Dronebilder forutsetter at fotografen må opp å bruke luftrommet, og må derfor forholde seg til lover og regler satt av Luftfartstilsynet. Kritiske situasjoner der droner truer luftrommet ved flyplasser setter ekstra fokus på regelverk og etterlevelse av dette. Inviso har en egen RO3 godkjenning fra Luftfartstilsynet som alle Inviso operatørene flyr inn under.

 

 

Hva kreves for å kunne fly drone kommersielt ved et boligsalg?

  • For å kunne bruke et bilde tatt av drone MÅ den som flyr dronen ha lisens fra luftfartstilsynet (RO1, RO2, RO3).
  • Det er ikke lov til å fly nærmere enn 50 meter fra folk eller hus uten aktiv godkjennelse fra alle berørte parter. I praksis vil dette si at man klarer å fly innenfor vanlig regelverk ved foto av landbrukseiendom, hus som ligger med god avstand til naboer og en del hytter. Så snart det blir mer tettbebygd, i bysentrum og i vanlige villaområder er det nesten umulig å gjennomføre droneoppdrag uten å bryte de regler som er satt.
  • For å få unntak fra regelen om å fly nærmere hus og folk enn 50 meter, må man ha kreves spesialgodkjennelse fra Luftfartstilsynet. Dette får man kun gjennom å være RO3-operatør, samtidig som man har prosedyrer som er godkjent av LT og som ivaretar sikkerhet og lav risiko.