Digital Visning

Med digital visning kan du som boliginteressent gå på visning når det måtte passe deg.

Løsningen er en teknologi som skaper en 3-dimensjonal modell av boligen. Du kan fritt bevege deg gjennom alle rom og zoome deg inn på detaljer som du ønsker å se nærmere på. Opptak utføres av en boligfotograf på dagtid og boligen blir derfor presentert i dagslys i denne løsningen. Denne digitale boligmodellen kan besøkes til alle døgnets tider og via alle plattformer som iPad, pc, mobiltelefon. Boliginteressenter kan med andre ord kan gå på visning fra sin egen sofa, og bruke den tiden som ønskes – helt uforstyrret fra andre interessenter, megler eller boligselger.

Digital visning kan være svært nyttig etter en visning for å titte nærmere på detaljer man ikke husker så godt, eller å kunne være godt forberedt før visning.

Praktisk info:
Tjenesten bestilles hos Inviso (gjennom boligselgers lokale eiendomsmegler). Opptak kan gjøres samtidig med vanlig boligfoto, eller separat dersom boligen ikke skal fotograferes eller er fotografert allerede. Leveransen vil være påfølgende virkedag.

NB! Løsningen krever at alle rom er ferdig ryddet og klargjort da opptak gjøres under ett – i motsetning til foto der gjenstander kan flyttes fra et rom til et annet.