Hva må du som eiendomsmegler vite ved bruk av drone?

Luftfartstilsynet har klare regler for alle som skal fly med drone. Det er viktig at alle som tilbyr profesjonelle dronetjenester setter seg inn i dem, også sluttbrukerne. Luftfartstilsynet gir likevel noen unntak for de selskap som kan vise til gode tiltak og rutiner som gjør at risikoen for uhell og hendelser fortsatt er lav. Inviso sin operasjonsmanual er godkjent av Luftfartstilsynet og har godkjente prosedyrer som blandt annet tillater våre dronepiloter å kunne fly nærmere enn 50 meter og at vi slipper varsling av naboer.

Les mer