Per Oscar Skjellnan

Boligfotograf / videograf / dronepilot

Som fotograf hos Inviso sørger jeg for å formidle den gode visuelle historien om boligen. Vi har gått fra å være ren leverandør av boligfotografi til å bli en totalleverandør av innhold der vi pushes kontinuerlig til å være kreative og komme med gode løsninger. Det å gjøre både video, drone og plantegning i tillegg til foto gir meg som fotograf en god variasjon i hverdagen. Ved å jobbe tett med boligregissørene får jeg også et bedre utgangspunkt til å ta virkelig gode bilder og skape en rød tråd i totalleveransen.

Bjørn Steinar Kirkholt

Regionsleder MidtNorge / Innlandet

Min oppgave som regionsleder er å sørge for flyt og effektivitet i meglerens hektiske hverdag. Som deres rådgiver er jeg opptatt av å kunne gi meglerne kunnskap om de tjenester Inviso kan tilby, og som vil gi boligselger en merverdi i boligsalget. Jeg sørger for at mitt fotograf- og regissørteam leverer god og helhetlig kvalitet i henhold til det meglerne ønsker og har behov for. Jeg har jobbet 7 år som regionsleder i Inviso og trives veldig godt med å jobbe inn mot en bransje som er i stadig bevegelse.

Robert Dreier Holand

Regionsfotograf / Droneansvarlig

Som droneansvarlig er jeg ansvarlig for sikkerhet, rutiner, produkter som inneholder droner og oppfølging av pilotene våre. Dette er et fagfelt som er nytt og som er i stor forandring. Inviso er Norges største droneoperatør, og vi har derfor en innflytelsesrik rolle i den fremtidige utviklingen av dronefoto. Jeg er som en fagperson innenfor drone i kontinuerlig kontakt med myndighetene, i tillegg til at jeg leder den faglige oppfølgingen av fotografer i min region. Noe av det jeg liker best i mitt arbeid er å se og samtidig utfordre andre fotografers potensial.