Våre tiltak i forbindelse med Corona virus

I tråd med oppdaterte retningslinjer fra FHI og nye karantenebestemmelser vil vi i Inviso påpeke at vi følger disse strengt og med dette ikke påfører andre risiko for spredning av viruset. Vi setter hensynet til helse først og følger prinsippet “vi må beskytte oss selv for å beskytte andre”.

Vi ønsker med dette å informere deg om våre innførte rutiner:

Rutiner for fotografer og boligstylister i Inviso

I tråd med retningslinjene fra norske helsemyndigheter tar også Inviso forhåndsregler i lys av siste dagers utvikling av Corona covid-19 viruset. I møte med hundrevis av mennesker hver dag er det viktig å merke seg følgende:

  • Alle Inviso ansatte/partnere/frilansere som har vært på reise utenfor Norden og returnert etter 27. februar, settes i hjemmekarantene i inntil 2 uker fra tidspunkt for hjemkomst, uansett om du har symptomer eller ikke. Dersom du er smittet eller er i karantene for viruset er du ikke leveransedyktig og kan ikke ta oppdrag for Inviso. Hvis du er i tvil om hvorvidt du kan ta oppdrag, kontakt din nærmeste leder eller Inviso direkte.
  • Når du kommer frem til oppdrag; spør om huset er i karantene eller ikke. Hvis det er slik skal du avlyse oppdraget og rapportere som vanlig i SPA (avvik).
  • Kjøp av hansker og antibac vil dekkes av Inviso.

Ifølge WHO vil de aller fleste smittede bare merke et mildt sykdomsforløp og kommer seg greit fra sykdommen, men for andre kan dette være langt mer alvorlig. Og det er av hensyn til disse at vi må ta nødvendige tiltak:

  • Sørg for god håndhygiene og vask/rens hender og utstyr mellom oppdrag. Ha antibac som en del av grunnutrustningen og bruk denne flittig.
  • Hold avstand til menneskene du møter på oppdrag og unngå kontakt. I tråd med gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene er den mellommenneskelige avstanden 1 meter.
  • Unngå håndhilsing men hils likevel høflig 🙂

Merk også at Kundeservice spør kunden om huset er i karantene ved bookingen av oppdraget. Du må likevel spørre ved oppmøte da tiden mellom bookingen og utførelsen varierer.

Kjenner du til tjenesten Nøkkeloppdrag?

Nøkkeloppdrag kan bestilles hos Inviso dersom du selv eller boligselger ikke ønsker eller har anledning til å være tilstede under fotografering.

Vi minner også om våre rutiner for avbestilling av oppdrag. Det tilfaller et gebyr dersom oppdraget avbestilles samme dag. Kontakt vårt kundesenter dersom du ønsker mer informasjon.