Effektiv spredning av boligsalget på nettet!

Video formidler budskap mer effektivt, fanger raskere oppmerksomhet, og etterlater et større inntrykk enn bilder og tekst. Faktisk deles video 1200% mer enn tekst og bilder i sosiale medier. Inviso lanserer nå en tjeneste som er tilpasset spredning i sosiale medier. Dette er en mer kosteffektiv måte å bruke video som en viktig del av markedsføringen av bolig. SoMe film er utvalgte stillbilder satt sammen med grafiske elementer, tekst samt fengende musikk for å gi en dynamisk fremstilling av en bolig.