Viktig informasjon til våre kunder vedr. endring i kjøretillegget.

** Viktig info, vi trekker ut kjøring fra grunnhonoraret fra 15 november **

Vi ønsker å gi kundene våre en forutsigbarhet når det gjelder kjøring til og fra fotooppdraget, derfor innførte vi i 2017 et flatt kjøretillegg på kr. 160,- eks mva, som vi la inn i grunnhonoraret på pakkene.

Dette kjøretillegget legges nå på egen fakturalinje og trekkes derfor ut av grunnhonoraret.

Vi ser at noen av våre kunder har kjørekostander på sine oppdrag som overstiger 160 kr eks mva. Disse vil nå få en økning tilsvarende faktisk gjennomsnittlig kostnad, og egen info om dette er sendt ut til de kundene det gjelder. Alle andre vil ikke merke noen endring på sine pakkepriser.

Endringen trer i kraft 15.november 2018 – dvs på alle oppdrag bestilt etter 15.november.

Ta gjerne kontakt med oss på INVISO AS for mer informasjon vedrørende din prisavtale.