Hva må du som eiendomsmegler vite ved bruk av drone?

Luftfartstilsynet har klare regler for alle som skal fly med drone. Det er viktig at alle som tilbyr profesjonelle dronetjenester setter seg inn i dem, også sluttbrukerne. Luftfartstilsynet gir likevel noen unntak for de selskap som kan vise til gode tiltak og rutiner som gjør at risikoen for uhell og hendelser fortsatt er lav. Inviso sin operasjonsmanual er godkjent av Luftfartstilsynet og har godkjente prosedyrer som blandt annet tillater våre dronepiloter å kunne fly nærmere enn 50 meter og at vi slipper varsling av naboer.

Når det gjelder selve innsamlingen av data (bilder og video), er det er ingen forskjell på om bildet er tatt med kamera på bakken, på mast eller med drone – det er hva dronen får med seg som er poenget. Det er lettere å få med naboen på bildet fra dronen, og derfor har Inviso igangsatt ulike tiltak rundt dette som for eksempel mulighet for sladding av personer som kommer med på bildet.

Vil du vite mer? Les hva luftfartstilsynet sier