Bompenger og parkeringsutgifter har over de siste årene økt betraktelig over hele landet. Fokuset på godt bymiljø blir større, og veinettet i distriktene gjennomgår stadige oppgraderinger – og regningen genereres ut i bomstasjoner. Dette medfører også økende utgifter for våre fotografer og interiørveiledere. Vårt kjøretillegg er innbakt i grunnhonoraret og vi øker derfor dette med kr kr. 50,- (eks mva) for å kunne kompensere per oppdrag.

Endringen trer i kraft fra og med 15. november 2017.