Veien til boligkjøp starter med gode bilder. Med hjerneskannere, sporing av blikket og en verdensledende hjerneforsker på laget, gikk Inviso vitenskapelig til verks for å lære hva slags boligfoto som etterlater best førsteinntrykk hos potensiell boligkjøper.

Et godt foto som fanger oppmerksomheten din. Det er gjerne der veien starter – den som ender i at du flytter inn i en ny bolig. Men hva er det egentlig som skiller et fantastisk boligfoto fra et mindre bra? Hva skal til for at boligkjøper ikke bare stopper opp og kikker, men også sitter igjen med et positivt inntrykk av salgsobjektet?

– Det har vi havnet i diskusjoner om med kundene våre i alle år. Alle har sin subjektive oppfatning av et bilde. De mener det skulle vært lysere eller mørkere, ha mer eller mindre kontrast og fargemetning, eller kanskje en helt annen komposisjon. Du kan diskutere det inn i evigheten, sier Thomas Russ Arnestad.

Han er produktsjef i Inviso, totalleverandør av digitalt markedsføringsinnhold for eiendomsbransjen. Siden gode bilder er helt avgjørende for førsteinntrykket i salgsprosessen, er dette også en sentral del av det de tilbyr. Tradisjonelt sett har boligfoto lent seg mye på skjønn og individuelle ferdigheter

– Vi ønsket imidlertid å basere diskusjonen på noe annet enn subjektive preferanser, og finne ut hva som faktisk fungerer, sier Arnestad.

Da må du gå vitenskapelig til verks. Og det er nøyaktig det Inviso har gjort.

 

Hjerneskanner og «eye-tracking»

Ideen om å finne ut hva slags bilder som virkelig kan trigge en positiv respons i en boligannonse ble utgangspunktet for en test der de engasjerte en av verdens fremste hjerneforskere.

Testen, gjort i samarbeid med TNS Gallup, eksponerte en gruppe superbrukere for ulike bilder av samme boliger. Bildene kunne for eksempel vise samme komposisjon men ulik lyssetting og kontrast – eller samme motiv, men med ulik komposisjon. Responsen ble nøye kartlagt underveis gjennom hjerneskanning (neuroimaging) og sporing av blikket (eye-tracking).

Materialet ble deretter videreformidlet til et forskningsteam i Danmark. Det gjorde det mulig å trekke slutninger om hvilke farger som fanger blikket i hvert bilde, og hvor lenge en dveler ved deteller hvilke områder av hjernen som «lyser opp» ved bruk av diverse lyssettinger og hva det betyr for å nevne noe. Ulike leiligheter ble testet utifra fire måleparametere: cognitive load, arousal, motivation og focus.  Nedenfor kan du se ett av flere vinnerfoto der vi testet kombinasjonen blits/ikke blits og avstand, med ratio mellom cognitive load og motivation som et vektlagt vinnerkriterie.

Bilde 2 tatt uten blits og i avstand vinner frem utifra høyest ‘cognitive load-motivation’ ratio.

Mer trygghet

Basert på disse nye innsiktene – satt opp i mot hvilken interesse deltagerne selv oppga for boligene de så – ble det mulig for Inviso å lage en mer virkningsfullt opplæringsplan og for fotografene og boligregissørene de sender ut i felten.

– Det lar oss ta langt mer bevisste og effektive valg, sier Arnestad, og fortsetter:

– Vi har fått trygghet i at vi allerede har gjort mye riktig. Samtidig har vi fått bedre forståelse for ikke bare hva som er et godt bilde, men et som fungerer – som gir et mest mulig positivt inntrykk overfor den som til syvende og sist skal se på det.

Resultatet er mer motiverte folk på visning. Eller som Arnestad sier det:

– Vi legger opp ballen til en smash for megler.

Og hvordan er vi sikre på at våre fotografer leverer denne smashballen? Trykk under for å lese svaret!

Slik skolerer Inviso sine fotografer